Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasza działalność  ›  DRZWI OTWARTE - INTEGRACJA

KULTURA KLUCZEM OTWIERAJĄCYM KAŻDE DRZWI

CENTRUM KULTURY

WROCŁAW-ZACHÓD

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

INTEGRACYJNYCH

WARSZTATACH

ARTYSTYCZNYCH

 

12.09.2020 - 25.10.2020

 

„Drzwi Otwarte – Integracja” to projekt, którego misją jest edukacja i rozwijanie artystycznych pasji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Przez dwa miesiące sześć grup: teatralna, muzyczno-wokalna, filmowa, literacko-fotograficzna, komiksowa i cukiernicza będą współpracować m.in. nad spektaklem, koncertem, reportażem, filmem i komiksem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W życiu codziennym zwykle tylko się mijają. Wiedzą o sobie, jednak podchodzą do siebie bez ciekawości. Osoby zmagające się z niepełnosprawnościami i pełnosprawne. Centrum Kultury Wrocław Zachód od 2002 roku konsekwentnie realizuje ideę stworzenia nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i technicznych, które pozwolą osobom „wykluczonym z kultury” na rozwijanie artystycznych zainteresowań. Tym razem zaprasza do spotkania, które ma stać się pomostem do wzajemnego porozumienia i szansą do rozwijania artystycznych pasji.

Głównym celem warsztatów w ramach „Drzwi Otwarte – Integracja” jest współpraca osób reprezentujących różne kultury, języki i percepcje świata. Chcemy pobudzić potrzebę odbioru kultury, a także zapewnić uniwersalną przestrzeń do spotkania i ekspresji jednych i drugich w muzyce, teatrze oraz filmie animowanym. Udział w zajęciach wpłynie korzystnie na integrację osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych,  myślenie abstrakcyjne, a także zainspiruje do podejmowania kolejnych działań artystycznych.

W połowie września Centrum Kultury Wrocław - Zachód rozpoczyna sześć rodzajów warsztatów:

  • WOKALNE – zajęcia skierowane do 5-10-osobowej grupy osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu oraz pełnosprawnych. Uczestnicy pod okiem profesjonalnych muzyków przygotują wspólny koncert, który zaprezentują podczas Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością TON 2020.
  • TEATRALNE – 5-10-osobowa grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową i pełnosprawnych stworzy spektakl teatralny. Scenariusz zostanie oparty na podstawie historii Dolnego Śląska i losów jego mieszkańców po II wojnie światowej. Warsztat poprowadzi Angelika Pytel. Uroczysta premiera odbędzie się podczas TON 2020.
  • FILMOWE – warsztaty dla osób z niepełnosprawnością słuchu i pełnosprawnych (od 5 do 10 osób). W trakcie (np. czterech czterogodzinnych) spotkań uczestnicy poznają podstawowe techniki realizacji filmów. Efektem warsztatów będą filmy krótkometrażowe.  Muzykę do każdego z filmów skomponuje Paweł Rychter. UWAGA! Znajomość języka migowego nie jest obowiązkowa!
  • LITERACKO-FOTOGRAFICZNE - podczas warsztatów uczestnicy (od 5 do 10 osób) dowiedzą się jak znaleźć dobry temat na reportaż literacki, jak zbierać materiały, jak "ugryźć" temat, jaka jest rola autora oraz jak skomponować zebrany materiał w spójną całość. Po zapoznaniu się z teorią uczestnicy będą mieli okazję stworzyć autorskie reportaże na wybrany przez siebie temat. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji doświadczonego dziennikarza, z którym na bieżąco będą konsultować efekty swojej pracy. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają także podstawy fotoreportażu. Przy pomocy własnych aparatów wykonają fotografie do autorskiego reportażu. Teksty i zdjęcia powstałe w czasie warsztatów zostaną opublikowane na stronie Centrum Kultury Wrocław - Zachód i mediach społecznościowych. Warsztat przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i słuchu.
  • KOMIKSOWE - podczas zajęć uczestnicy (od 5 do 10 osób) z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, słuchu i pełnosprawni poznają podstawowe zasady i techniki tworzenia komiksów; pod okiem profesjonalnego scenarzysty i rysownika komiksów przygotują swoje pierwsze, krótkie, kilkuobrazkowe historie. Warsztaty będą miały nie tylko charakter edukacyjny, ale też terapeutyczny. Uczestnicy będą mieli okazję wyrazić w nietypowy sposób emocje, z którymi zmagają się na co dzień. Ćwiczenia pozwolą  osobom z niepełnosprawnością i pełnosprawnym na spotkanie i szczególną wymianę myśli wyrażoną w formie komiksu.
  • CUKIERNICZE - uczestnicy warsztatów (od 5 do 10 osób) zostaną wprowadzeni w tajniki cukiernictwa artystycznego; uczestnicy będą doskonalić m.in. swoje umiejętności manualne i koncentrację. Przed rozpoczęciem zajęć każdy z uczestników otrzyma specjalny pakiet materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania warsztatowych zadań. W trakcie zajęć poznają technikę, a następnie stworzą dekorację wypieków okolicznościowych (babeczek, tortów, ciast). Efekty pracy uczestników zostaną sfotografowane i zamieszczone na stronie CKWZ i w mediach społecznościowych. Warsztat szczególnie adresowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Każdy z warsztatów składa się z siedmiu trzygodzinnych spotkań (łącznie 21 godzin pracy).

Integracyjne warsztaty wokalne, teatralne, filmowe, literacko-fotograficzne, komiksowe i cukiernicze dla osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością startują w Centrum Kultury Wrocław - Zachód w połowie września i potrwają do końca października. Do udziału zaproszeni są zarówno dorośli, jak i młodzież powyżej 18. roku życia.

 

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta Wrocławia.

Warsztaty rozpoczynają się 12 września.

Udział jest bezpłatny.

Zapisy drogą telefoniczną, mailową pod adresem biuro@ckwz.pl lub osobiście w siedzibie Centrum.

 

 

Warsztaty KOMIKSU: sobota godz. 15.30-18.30   

Warsztaty TEATRALNE: niedziela godz. 11.00-14.00

Warsztaty LITERACKO-FOTOGRAFICZNE: niedziela  godz. 11.00-14.00

Warsztaty MUZYCZNO-WOKALNE: niedziela godz. 11.00-14.00

Warsztaty  FILMOWE: poniedziałek godz. 10.00-13.00 

Warsztaty CUKIERNICZE: środa godz. 9:45-12.45

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

BEZPIECZNE ZAJĘCIA W CKWZ

Stosując się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Centrum Kultury Wrocław-Zachód wprowadziło dodatkowe środki ostrożności, mające na celu minimalizację ryzyka zachorowania koronawirusem. Wszystkie zajęcia odbędą się z salach, w których na jednego uczestnika przypada co najmniej 4 mkw., przy zachowaniu między prowadzącym a uczestnikami przynajmniej 2 metrów odległości. Z myślą o warsztatach „Drzwi Otwarte – Integracja” Centrum zapewni uczestnikom indywidualne stanowiska pracy. Pracownicy, prowadzący i uczestnicy zostaną wyposażeni w maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki jednorazowe i środki do dezynfekcji rąk na każdym ze stanowisk pracy. Wszystkie powierzchnie wspólne (klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł) będą czyszczone na bieżąco, a nieklimatyzowane pomieszczenia będą wietrzone po każdych zajęciach.

 

 

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową