Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Praca

                     CENTRUM  KULTURY  WROCŁAW – ZACHÓD

ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, www.ckwz.art.pl

 

ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY NA STANOWISKO

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

 

Wymagania na stanowisko:

księgowa/księgowy – wymiar etatu – ¾  lub umowa zlecenie

 

 

1.Wykształcenie minimum średnie kierunkowe (rachunkowość, finanse).
2.Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze księgowości.
3.Konieczna znajomość zagadnień podatkowych (CIT, PIT, VAT), finansowo- księgowych.
4.Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach samorządowych.
5.Konieczna umiejętność obsługi komputera.
6.Konieczna znajomość obsługi programów księgowych, programu Płatnik.
7.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
8.Dobry stan zdrowia.
9.Dokładność, sumienność, rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

10. Mile widziana  osoba ze statusem emeryta.
 

 

Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić oryginały świadectw pracy) prosimy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@ckwz.art.pl do dnia 15.03.2019r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przypominamy o konieczności zawarcia w cv klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową