Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Praca

 

CENTRUM KULTURY WROCŁAW- ZACHÓD

ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, www.ckwz.art.pl

 

 

ZATRUDNI OSOBY NA STANOWISKO:

 

 • Specjalista ds. animacji społeczno- kulturalnej

na cały etat

 

 

Podlega bezpośrednio: Kierownikowi Działu Programowego

 

WYMAGANIA:

 

 

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne,
 2. Doświadczenie na samodzielnym stanowisku z uwzględnieniem pracy przy tworzeniu i realizacji projektów oraz pozyskiwaniu środków zarówno z funduszy unijnych jak również ministerialnych, znajomość zagadnień filmowych i teatralnych
 3. Konieczna dobra znajomość obsługi komputera, dobra znajomość j. angielskiego
 4. Dobry stan zdrowia, odporność na stres,
 5. Rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, niekaralność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

 

 • Specjalista ds. organizacji i realizacji imprez

na cały etat

WYMAGANIA:

 

 

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Doświadczenie na samodzielnym stanowisku z uwzględnieniem pracy przy tworzeniu programu i realizacji imprez oraz pozyskiwaniu środków zarówno z funduszy unijnych jak również ministerialnych,
 3. Konieczna dobra znajomość obsługi komputera, dobra znajomość j. angielskiego
 4. Dobry stan zdrowia, odporność na stres,
 5. Rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, niekaralność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić oryginały świadectw pracy) prosimy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@ckwz.art.pl do dnia 30.10.2019r

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przypominamy o konieczności zawarcia w cv klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.


 

CENTRUM KULTURY WROCŁAW – ZACHÓD

ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, www.ckwz.art.pl

 

ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY NA STANOWISKO

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY / PŁACE

 

Wymagania na stanowisko:

księgowa/księgowy- płace – wymiar etatu – ½ lub ¾

1.Wykształcenie minimum średnie kierunkowe (rachunkowość, finanse).
2.Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze kadrowo-płacowym.

3.Konieczna znajomość zagadnień podatkowych (CIT, PIT, VAT), finansowo- księgowych.
4.Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach samorządowych.
5.Konieczna umiejętność obsługi komputera.
6.Konieczna znajomość obsługi programów księgowych, programu Płatnik.
7.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
8.Dobry stan zdrowia.
9.Dokładność, sumienność, rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

10. Mile widziana osoba ze statusem emeryta.
 

 

Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić oryginały świadectw pracy) prosimy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@ckwz.art.pl do dnia 04.10.2019r

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Przypominamy o konieczności zawarcia w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

 

 


OPERATOR KINA I APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ 

NA CAŁY ETAT

Podlega bezpośrednio: Zastępcy dyrektora ds. organizacyjno- technicznych i kadr

 

WYMAGANIA:

1. Doświadczenie w obsłudze sprzętu akustycznego i oświetlenia scenicznego,

2. Umiejętność pracy ze sprzętem nagłośnieniowym,

3. Braku przeciwskazań do pracy na wysokości oraz do wykonywania pracy fizycznej w zakresie koniecznym na proponowanym stanowisku,

4. Samodzielność w realizacji zadania,

5. Odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić oryginały świadectw pracy prosimy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@ckwz.art.pl do dnia 30.09.2019r

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Przypominamy o konieczności zawarcia w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.


CENTRUM KULTURY WROCŁAW – ZACHÓD

ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, www.ckwz.art.pl

 

ZATRUDNI OSOBĘ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Pilates

(umowa zlecenie)

Zgłoszenia prosimy składać składać pocztą elektroniczną na adres biuro@ckwz.art.pl do dnia 10.10.2019r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową