Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Aktualności  ›  Warsztaty teatralne dla Seniorów

 

Warsztaty teatralne opierać się będą na edukacji z wykorzystaniem elementów 

etiud pantomimicznych, plastyki ruchu, podstawowych zadań aktorskich oraz dykcji.

W ramach prób grupa będzie sięgać do źródeł i doskonaleniu umiejętności interpersonalnych, odbędą się również ćwiczenia sprawności fizycznych, wyobraźni i ekspresji.

Plan pracy:

    - praca z ciałem /rozgrzewka, analiza ruchu i gestu, ciało w przestrzeni, wyraz aktorski/

    - praca z głosem /dykcja, różnicowanie rytmów i intonacji, emocje, prawidłowy oddech/

- zadania aktorskie improwizacje  zbiorowe i indywidualne

    - scenki na zadany temat

    - nauka oddechu przeponowego, cwiczenia głosowe i dykcyjne

    - ćwiczenia na koncentracje i relaks

    - interpretacje wybranych tekstów

    -czytanie dramatów z podziałem na role

    - tworzenie własnych spektakli teatralnych

 

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową