Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci w wieku od 8-12 lat

Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci w wieku od 8-12 lat

wymagane obuwie zmienne

Zajęcia taneczne skupiają się na muzykalności, koordynacji ruchowej oraz poczuciu estetyki. Wspólna praca dzieci na zajęciach daje możliwość nabywania umiejętności pracy w grupie oraz uczy poszanowania pracy swojej i innych. Jest to świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz dobrą zabawę. 

Tematyka zajęć:

- Podstawowe elementy rytmiki

- Podstawy tańca nowoczesnego

- Gry i zabawy muzyczno – ruchowe

- Nauka choreografii

- Ćwiczenie ogólnorozwojowe kształtujące prawidłową sylwetkę i postawę ciała, ćwiczenia rytmiczne oraz koordynacyjne.

Prowadzenie: instruktorzy Street Dance Academy

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową